Diensten voor verhuurders

Huurachterstal is iets dat een verhuurder natuurlijk te allen tijde wil vermijden. Evenwel staan onze gerechtsdeurwaarders klaar om u te helpen, indien dit toch zou gebeuren.

Na een niet succesvolle verzoening (evenwel verplicht om te proberen), dient overgegaan te worden tot ofwel het zelf neerleggen van een verzoekschrift, ofwel een dagvaarding via een gerechtsdeurwaarder. Let er evenwel op dat het verzoekschrift dient te beantwoorden aan de wettelijke vereisten. Indien men deze niet strikt opvolgt is de procedure nietig. Tijdig de hulp van een gerechtsdeurwaarder inroepen, kan dus vele ongewenste problemen voorkomen.

Ingeval men als verhuurder blijvende problemen vermoedt, dan kan men het best opteren voor een vordering tot huurontbinding, met alle bijhorende vorderingen, zoals plaatsbeschrijving, vergoeding bezetting ter bede, wederverhuringsvergoeding, machtiging tot uitdrijving enz.…. Nogal wat verhuurders/eigenaars verkijken zich op het correct en vooral volledig opstellen van dergelijk verzoekschrift of dagvaarding zodat bij zaken waar het om meer gaat dan een opvordering van achterstallige huur, het inroepen van onze hulp en bijhorend advies veel problemen kan voorkomen.