BUITENLANDSE BETEKENINGEN EN TENUITVOERLEGGINGEN

De wereld wordt alsmaar kleiner. Transacties tussen buitenlandse contractpartijen worden alsmaar veelvuldiger.

Het is dan ook niet onlogisch dat uw schuldenaar zijn woonplaats of vennootschapszetel in het buitenland heeft.

Het komt er dan op aan uw schulden te gaan innen in het buitenland.

Hiervoor biedt de wetgever meer en meer instrumenten die op Europese of intercontinentale leest geschoeid zijn.

Ons kantoor is zeer onderlegd in deze wetgeving en weet steeds raad met buitenlandse invorderingsopdrachten.

Ook al leert de praktijk ons dat invordering in het ene land vaak gemakkelijker verloopt dan in het andere.

Ook hier zal ons kantoor steeds in overleg treden met de opdrachtgever om hem met raad en daad bij te staan.