Diensten voor overheden

Vele overheidsdiensten, -bedrijven en -instellingen vormen reeds lang een gewaardeerde partner van Discart-Suykens. Gezien de jarenlange ervaring en de juiste attitude richting de behandeling van dossiers, zijn we dan ook het juiste kantoor op de juiste plaats.

Naast een correcte afhandeling van dossiers, zorgen we ervoor dat we de sociale en maatschappelijke impact niet uit het oog verliezen. De gerechtsdeurwaarder is de perfecte tussenpersoon die naast de ambtelijke taken voor een goede verstandhouding zorgt tussen opdrachtgevers en de personen waaraan de opdracht is gericht.

Daarom koppelen we ook een minnelijke fase aan de gerechtelijke uitvoering. Voortdurend zijn we op zoek naar een perfecte balans tussen de uiteenlopende belangen en intenties van de verschillende actoren. Zo komt het imago van de opdrachtgever op geen enkel moment in gevaar.

Zodus proberen we, naast een uitgebreid solvabiliteitsonderzoek en het besparen van kosten zoveel als mogelijk, de drempel die jammer genoeg nog steeds bestaat tussen gerechtsdeurwaarders en burgers te verkleinen door middel van zowel een uitgebreide website met informatie alsmede een zeer vriendelijk en aangenaam contact tussen onze medewerkers en burgers.