Reeds sinds 1974 heeft ons kantoor vertrouwen opgebouwd bij institutionele opdrachtgevers, zoals de overheid, nutsbedrijven en ziekenhuizen. Degelijk juridisch advies en begeleiding bij de concrete uitvoering ervan, zijn ongetwijfeld de belangrijkste bouwstenen van onze reputatie van degelijkheid. Deze degelijkheid komt duidelijk tot uiting bij het invorderen van schulden. Onze gespecialiseerde aanpak onderscheidt zich van de andere actoren, door het respect bij de benadering van zowel de schuldeiser als de schuldenaars.

 

De fundamenten hiervoor, werden ruim 40 jaar geleden gelegd door wijlen gerechtsdeurwaarder Guido Discart. De diepgewortelde aanpak van het kantoor houdt rekening met de maatschappelijke evolutie en met wetgevende en technologische vernieuwing. Vandaag is Discart-Suykens hedendaagser dan ooit met kantoren te Willebroek en Mechelen en met een operationele reikwijdte doorheen heel België.