Dient er een gebeurtenis, feit of toestand ontegensprekelijk vastgesteld te worden? Ons kantoor staat altijd en overal klaar om dit te doen!

Van deze vaststelling wordt dan een proces-verbaal opgemaakt. Dit document kan nuttig zijn in een gerechtelijke procedure of als algemeen bewijs. Op basis van ons proces-verbaal kan U immers aantonen dat op een welbepaalde plaats, datum en uur een specifiek feit of specifieke toestand zich heeft voorgedaan, bevestigd door een ministeriële ambtenaar.

Daarbij levert ons kantoor kwaliteit in verhouding tot een correcte prijs d.w.z. snel, efficiënt en met het nodige juridische advies.
 

Voorbeelden van vaststellingen zijn o.m.:

  • Plaatsbeschrijving in het kader van een huurovereenkomst;
  • Noteren van de notulen van een algemene vergadering in een vennootschap;
  • Inbreuken of feitelijkheden op het internet;
  • Schade aan roerende of onroerende goederen;

Dit alles gebeurt natuurlijk met de grootst mogelijke objectiviteit en met respect voor de deontologie en de specifieke wetgeving van toepassing op het vast te stellen feit of gebeurtenis.