Indien blijkt dat de minnelijke fase geen redding brengt voor uw achterstallige gelden, kan men via de rechterlijke macht opteren voor de gerechtelijke fase. Hier zijn uitvoerende maatregelen mogelijk om zodoende uw gelden terug te vorderen.

Een beslag is één van dergelijke uitvoerende maatregelen. Het is evenwel belangrijk om het beslag als zodanig op te delen in twee types.

Bewarend beslag

Ten eerste is er het bewarend beslag. Door dit beslag wordt de vrijheid van de schuldenaar over zijn goederen aan banden gelegd en wordt de eventuele toekomstige uitwinning veiliggesteld. Bij een bewarend beslag mag de schuldenaar ze niet meer verkopen, wegschenken of ermee betalen.

Uitvoerend beslag

Ten tweede is er het uitvoerend beslag. Naar gelang het voorwerp waarop beslag wordt gelegd (o.a. roerend, onroerend of loon/uitkering,…), worden deze voorwerpen na verloop van tijd verkocht of ingehouden om zodoende uw achterstallige gelden te verzekeren.

Verschillende soorten

Er zijn verschillende soorten van beslag mogelijk:

  1. Beslag op roerende goederen
  2. Beslag op onroerende goederen
  3. Beslag onder derden (loon en uitkering)
  4. Pandbeslag
  5. Beslag tot terugvordering
  6. Beslag op zeeschepen en binnenschepen
  7. Beslag inzake namaak

Contacteer ons indien u meer info wenst over één of meerdere beslagen.

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

Kantoor Willebroek

Otto intzeplein 3/B
2830

Openingsuren

Ma-vr: 8.00u - 18.00u
Loket: 8.00u - 12.30u en 13.00u - 17.00u

BE87 6304 0421 2294

Kantoor Willebroek

Kantoor Mechelen

Onder-den-Toren 7
2800

Openingsuren

Ma-vr: 8.00u - 12.00u
Loket: 9.00u - 12.00u

BE87 6304 0421 2294

kantoor Mechelen